rhy.fi
Kokouspöytäkirjat

 

Karijoen MS:n kesäkokous 10.8.2016

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Patrik Uuro, sihteeriksi Tuomo Uuro. Pöytäkirjan tarkastajaksi Ari Viitikko ja Matti Haaranoja

3. Todettiin kokous lailliseksi

4. Käsiteltiin metsästyksen saaliskiintiöt:

    a. Sorsa/Kyyhky TVH:n silta-Luovankylän sillan välinen alue rauhoitettiin, lisäksi puimattomat pellot

    b. Metso 1kpl/ jäsen

    c. Teeri 2kpl/jäsen ei pellolta

    d. Peltopyy 2kpl/jäsen

    e. Jänis 5kpl/jäsen 

    f. Fasaani rauhoitettu

    g. Metsäkauris 1kpl/jäsen, 20kpl seuran kiintiö joukuun 15 päivään. Johtokunta päättää jatkosta

5. Vieraan saalis menee isännän kiintiöstä

6. Puheenjohtaja lainaa maastot

7. Muut asiat:

    Perhepäivä 13.8.2016

    Majan sähkökaapeli uusittu, maakaapeli

    Vanhakyläottelu

    Isojoki ottelu 2.9.2016

    Koiranäyttely pidetty

8. kokous päätettiin klo 19.30 

   

 

 

Karijoen MS:n vuosikokous 21.4.2016

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Patrik Uuro, Sihteeriksi Tuomo Uuro. Pöytäkirjan tarkastajaksi Rauno Luoma-Keturi ja Mauno Itäluoma

3. Todettiin kokous lailliseksi

4. Hyväksytään työtärjestys

5. Hyväksyttiin toiminta kertomus yksimielisesti

6. Luettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin 

7. Myönnettiin vastuuvapaus puheehjohtajalle ja johtokunnalle vuoden 2015 tileistä.

8. Valittiin seuran puheenjohtajaksi Patrik Uuro

9. Johtokuntaan valittiin Tuomo Uuro, Jari Eloranta, Sami Rintamarttunen

10. Valittiin toiminan tarkastajaksi Matti Hietanen ja Hannu Latva. varalle Kim Uusitalo ja Markus Koivula

11. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

12. Valittiin jaostot:  Kenneljaosto Patrik Uuro, Jari Eloranta, Jari Yli-Viitala, Antti Rajamäki, Markus Yli-Viitala, Matti Haaranoja Ari Viitikko

 Ampumajaosto Eino Rintamarttunen, Matti Hietanen, Markus Yli-Viitala, Jukka Malm

 Riistanhoito Sami Rintamarttunen, Kim Uusitalo, Ari Viitikko, Patrik Uuro, Jussi Iso-Marttunen, Antti Rajamäki

 Hirvi/peura porukka valitsee keskuudestaan

13. Liittymismaksu 60e alle 18v. 30e

     Jäsenmaksu 50e

     Vuosikortti 80e

     Päiväkortti 10e

14. Hyväksyttiin taloussuunnitelma, jatkossa hirvimiehet maksaa sähkö ja vesilaskut

15. Jari Yli-Viitala ja Mauno Itäluoma SML pohjanmaan piirin kokoukseen, muuten PJ tai johtokunnan jäsen

16. Muut asiat: Johtokunta on päättänyt rauhoittaa kauriin kevät jahdin.

     koiranäyttelyt 21.5.2015

     perjantaina 20.5.2015 näyttelyalueen rakentaminen

     Jari Yli-Viitala kertoi EU:n asedirektiivistä

     Simo Luoma esitti että johtokunta pohtii majan mahdollista vuokrausta

     Majalla siivous talkoot toukokuusa

     saunan käytöstä ilmoitus Patrikille

17. päätettiin kokous klo 20.10

 

 

 

 

Karijoen MS: Kesäkokous 7.8.2015

1. Kokouksen avasi Patrik Uuro

2. Valittiin kokoukselle puheenjohta Patrik Uuro ja sihteeri Tuomo Uuro

3. valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Yli-Viitala ja Matti Hietanen

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päästö valtaisuus

5. a. sorsa/ kyyhky vanha säätö.

    b. metso 1 kpl/jäsen jos ei tule rajoutuksia

    c. teeri 1 kpl/jäsen ei pellolta

    d. peltopyy 1 kpl/jäsen

    e. metsäjänis 5 kpl/jäsen

    f. rusakko ei rajoituksia

    g. fasaani rauhoitettu

    h. metsäkauris seurankiintiö 30kpl 5kpl/jäsen ilmoitus Ari Viitikolle

    myös piiriin ilmoitus. johtokunta voi rajoittaa, kevät jahtiin jätetään

    3 lupaa.

    i. majava jos lupia tulee ilmoitetaan netissä ja seuratoiminnassa

6. vieraskorttilaisen saalis menee isännän kiintiöstä

7. koemaastoihin kysytää puheenjohtajalta lupa ja ilmoittaa siitä lehteen ja     seuran kotisivuille

8. rauhoitus alueita ei ole

9. muut asiat: luettiin tiedote kauhavan petotilaisuuteen. kettukilpaan    maasto tarvittaessa.

10. päätettiin kokous klo 20.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIJOEN MS:n VUOSIKOKOUS 1.4.2015

1.Puheenjohtaja Patrik Uuro avasi kokouksen

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mauno Itäluoma, sihteeriksi Tuomo Uuro, pöytäkirjan tarkastajat Perttu Virtanen ja Jari Muurimäki

3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus, ilmoitus ollut 25.3 suupohjan sanomissa ja netissä

4. Hyväksytään työjärjestys yksimielisesti

5. Esitetään toiminta kertomus hyväksyttäväksi: hyväksytään yksimielisesti

6. Luetaan toiminnan tarkastajien lausunto

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle ja johtokunnalle: myönnettiin yksimielisesti

8. Valitaan puheenjohtajaksi Patrik Uuro

9. Johtokuntaan valittiin Perttu Virtanen, Markus Yli-Viitala jatkavat Ari Viitikko, Tuomo Uuro, Sami Rintamarttunen ja Jari Eloranta

10. Toiminnan tarkastajaksi valittiin Matti Rinne ja Matti Hietanen varalla Simo Luoma ja Sakari Eloranta

11. Esitetään toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi: hyväksytään yksimielisesti

12. Valitaan jaostot.  -Ajokoira:Sakari Eloranta, Markus Koivula,Jari Eloranta, Marko Peräsari ja Patrik Uuro

                               -Pystykorva: Antti Rajamäki, Markus Yli-Viitala, Jussi Iso-Marttunen, Matti Haaranoja

                               -Ampumarata: Jukka Malm, Eino Rinta-Marttunen, Jari Yli-Viitala, Marko Peräsaari

                               -Riistanhoito: Ari Viitikko, Jussi Iso-Marttunen, Matti Hietanen Antti Rajamäki

                               -Hirviporukka: Valtutetaan hirviporukka valitsemaan keskuudestaan

                               -Peurajohtaja: Ari Viitikko

13. Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuista: -Liittymismaksu 60 euroa, alle 18v. 30 euroa

                                                             -Jäsenmaksu 50 euroa

                                                             -Päiväkortti 10 euroa

                                                             -Vuosikortti 80 euroa

14. Esitettiin taloussuunnitelma: Hyväksyttiin yksimielisesti

15. Kokousedustajat: -Kennelpiiri: Antti Rajamäki

                                -Metsästäjäliiton vuosikokous: Jari Yli-Viitala, Markus Yli-Viitala ja Patrik Uuro

16.Muut asiat: -Hirvipäivälliset 19.4.2015 vastaanottajat: Simo Luoma, Sakari Eloranta, Matti Itäluoma, Eino Rinta-Marttunen, Seppo Nummela ja Olli Salmela

                     -Vanha sauna muutetaan yöpymistilaksi

                     -Ampumaratatoimikunta hoitaa myös kämpän

                     -Kämppäisännäksi Simo Luoma

                     -Riistakamera kiertävään käyttöön

                     -Ampumapuulaaki 25.4.2015

                     -Jari Yli-Viitala esitteli aselupa käytäntöä

17.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

 

                              

 

 

 

 

KARIJOEN MS:n SYYSKOKOUS 7.8.2014

1. Puheenjohtaja Patrik Uuro avasi kokouksen

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Patrik Uuro ja sihteeriksi Tuomo Uuro

3. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Eloranta ja Markus Yli-Viitala

4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi

5. Päätettiin metsästyksestä: - Sorsa ja Kyyhky 150m joesta tvh:n ja luovankylän sillan väliltä

                                                     - Metso rauhoitettiin kokonaan

                                                     - Teeri: 2 kpl/jäsen

                                                     - Peltopyy

                                                     - Metsäjänis: 5kpl/jäsen päivässä

                                                     - Fasaani rauhoitettiin

                                                     - Rusakko: ei rajoituksia

                                                     - Metsäkauris: 30 kpl. 2kpl/jäsen joulukuuhun alkuun asti. Sen jälkeen vapaa mutta johtokunnalla mahdollisuus muutoksiin.  Ilmoitus velvollisuus Ari Viitikolle ja piiriin. Ilmoitus velvollisuuden rikkomisesta johtokunta päättää sanktioista. Kevät jahti kielletään kokonaan.

6. Päätettiin että vieraan saaliit menee isännän kiintiöstä

7. Puheenjohtaja lupaa koemaastot

8. Rauhoitus alueita ei ole

9. Muut asiat: Kauriille 15e kaatomaks. Ampuja hiihtäjät voivat laittaa valot ampumapaikalle, johtokunta selvittää sähkön saannin.

 

                                                     

 

 

KARIJOEN MS:n VUOSIKOKOUS 11.4.2014

1. Puheenjohtaja Patrik Uuro avasi kokousen

2. Valittiin kokouksella puheenjohtaja: Mauno Itäluoma,  sihteeri: Tuomo Uuro,  Pöytäkirjan tarkastajat Rauno Luoma-Keturi ja Marko Peräsaari

3. Todettin laillisuus: ilmoitus ollut suupohjan sanomissa 2.4.2014

4. Hyväksyttiin työjärjestys

5. Hyväksyttiin toimintakertomus

6. hyväksyttiin tilit 2013

7. Myönnettiin vastuuvapaus johtajalle ja johtokunnalle

8. Valitiin seuralle puheenjohtaja Patrik Uuro

9. Valittiin johtokunta vuodelle 2014: Sami Rintamarttunen, Jari Eloranta, Tuomo Uuro, Ari Viitikko, Simo Luoma, Jari Yli-Viitala

10. Valittiin Tilintarkastajat vuodelle 2014: Matti Hietanen ja Matti Rinne varalla Sakari Eloranta ja Perttu Virtanen

11. Hyväksyttiin toiminta suunnitelma 2014: toiminta suunnitelmaan lisätty että hirviporukka maksaa pääseuran tilille 3000e 31.12.2014 mennessä

12. Päätettiin jaostojen kokoonpano: Ajokoira: entiset ja uutena Henry Uusitalo, pystykorvaj.: entiset, ampumaj.: entiset, riistanhoito: entiset

13. Päätettiin liittymis ja jäsenmaksuista: - liittymismaksu 60e alle 18v. 30e

                                                                           - jäsenmaksu 50e

                                                                           - päiväkortti 10e

                                                                           - kannatusmaksu 10e

                                                                           - vuosikortti 80e

                                                                          -  kilpailija jäsen 10e

14. Hyväksyttiin taloussuunnitelma

15. Valittiin kokousedustajat: kennelpiiri Antti Rajamäki, muuten johtokunta esittää

16. Muut asiat: Näyttelytoimikunta johtokunnan lisäksi Juho Paananen, Markus Yli-Viitala, Matti Haaranoja, Antti Rajamäki, Sari Mikkilä ja Henry Uusitalo

Kotisivujen tekijä ja ylläpitäjä: Sami Rintamarttunen

Karijoki viikolla osallistutaan 4H. kerhon luontopolkuun

Järjestetään perhepäivä 16.8.2014

Keskusteltiin karhun taippari kokeen järjestämisestä

17. Puheenjohta Mauno Itäluoma päätti kokouksen klo 21.00

                                                                       

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua